6102 sayılı TTK’ndan kaynaklanan (Ticaret unvanının korunması, haksız rekabetin önlenmesi-sona erdirilmesi, haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları, sermaye şirketlerinin genel kurulları ve genel kurul kararlarının iptali, şirket yöneticilerinin hukuki sorumlulukları ve bundan kaynaklanan davalar, kambiyo senetlerinin iptali ve diğer) uyuşmazlıkların önlenmesi amacıyla danışmanlık hizmeti; meydana gelen uyuşmazlıklarda ise davacı ya da davalı taraf vekili olarak hizmet vermekteyiz.