İş Hukuku

İşçi ve işveren arasında çıkan; özellikle ücret alacakları, kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsili, işe iade sürecine ilişkin uyuşmazlıklarda işçi veya ...

Read More

Ticaret Hukuku

6102 sayılı TTK'ndan kaynaklanan (Ticaret unvanının korunması, haksız rekabetin önlenmesi-sona erdirilmesi, haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları...

Read More

Ceza Hukuku

Kişilerin soruşturma veya kovuşturma aşamasında müdafiiliklerinin üstlenilmesi ya da müşteki veya katılan olarak yargılama sürecinde temsil edilmeleri noktasında hukuki destek sunmaktayız.

Read More