Av. Talha Bahadır SOBACI

Av. Talha Bahadır SOBACI, Tokat/Niksar doğumlu olup ilköğretim ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamlamıştır. Türkiye derecesi yaparak kazandığı Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Stajını Ankara Barosu’nda tamamlamış ve 2016 yılında serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Ankara Barosu tarafından düzenlenen Ceza Muhakemesi Hukukuna ilişkin CMK Semineri ve Türkiye Barolar Birliği ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından ortak yürütülen Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi programına katılmıştır. 2019 yılında Sobacı Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu’nu kurmuş ve hizmetlerine burada devam etmektedir. Başlıca çalışma alanları iş hukuku, ticaret hukuku ve ceza hukukudur.