Av. Merve Nur BAŞ SOBACI

Av. Merve Nur BAŞ SOBACI, 1991 yılında Rize’de doğdu. İlköğretim ve Lise öğrenimini burada tamamladı. Türkiye derecesiyle 2009 yılında girdiği Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alarak 2014 yılında onur derecesiyle bitirdi. Yüksek lisans eğitimini, 2018 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde “Gümrük Müşavirliği Mesleği ve Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları” başlıklı tezin oybirliği ile kabulü neticesinde tamamladı. Bu tez, XII Levha yayınları tarafından 2018 yılı Ekim ayında yayımlandı. Av. Merve Nur BAŞ SOBACI, stajını Ankara Barosu’nda 2018 yılında tamamlamış ve halen serbest avukat olarak çalışmaktadır. Ankara Barosu tarafından düzenlenen CMK ve Temel Bilirkişilik Eğitimleri, TBB tarafından düzenlenen Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar eğitimi ile TBB ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından ortak yürütülen Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi programına katılmıştır. Başlıca çalışma alanları, inşaat, eser sözleşmeleri (özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri) başta olmak üzere borçlar hukuku, ceza hukuku ile Vergi Usul Kanunu ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamındaki vergiler ve bundan kaynaklı uyuşmazlıklardır. İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmektedir.