İnşaat, temel kazılmasından iskân alınmasına kadar bir yapının tamamlanması veya bir binanın yıkılarak bambaşka bir projeye göre yeniden yapılmasıdır. İnşa edilenin konusu; birkaç katlı apartman, köprü, yol, hastane, havaalanı gibi örnekleri artırabileceğimiz pek çok yapı olabilir.

İnşaat yapılmasını konu edinen ve müteahhit (yüklenici) ile iş sahibi arasında yapılan sözleşme,  Borçlar Hukuku anlamında eser sözleşmesi niteliğindedir. İnşaatın yapılmasına ilişkin sözleşmenin yapılmasından itibaren taraflar arasındaki hukuki ilişkiye temelde, Borçlar Hukukunun eser sözleşmelerine dair hükümler uygulanır. Ancak inşaatın yapılacağı alanda kamulaştırma yapılmasının gerekmesi, inşaat için gerekli izin ve ruhsatların alınması, kentsel dönüşüm durumu, inşaatı yaptıran tarafın idare olması, inşaatı yapacak olan gerçek ya da tüzel kişilerin belirlenmesi için kamu ihalesi açılması ve buna ilişkin işlemlerin yürütülmesi gibi hâllerde idare hukuku, inşaat hukuku açısından son derece önemli hâle gelmektedir. Bu bakımdan İnşaat Hukuku, bir yanda İdare Hukuku ve diğer yanda özellikle Borçlar Hukuku olmak üzere özel hukuk kurallarını içeren karma bir alan olarak görülmelidir.

İnşaat sözleşmeleri dendiğinde taraflarca en çok başvurulan sözleşme türleri; kamu ihale sözleşmeleri, arsa payı veya kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gelir paylaşımlı inşaat sözleşmeleridir. Ödeme koşullarına ilişkin ise birim fiyatlı sözleşme-götürü bedelli sözleşme yapılabilmektedir.

İnşaat sözleşmesinde; işin konusu, yapının niteliği, ücretin belirlenmesi, işin süresi, fesih koşulları, cezai şart gibi hususlar taraflarca belirlenir. Bu hükümlerin taraflarca yorumu, anlaşılması ve uygulanması hususlarında taraflar anlaşmazlık yaşayabilirler. İnşaat sözleşmelerinin yapılmasından inşaatn bitirilerek iş sahibine teslim edilmesine kadar geçen süreçte; sözleşme hükümlerinin ve gerektiğinde 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, idari ve teknik şartname hükümlerinin doğru şekilde yorumlanması gerekir. Sobacı Hukuk Bürosu olarak inşaat sözleşmesine taraf olan müvekkillerin yaşayabilecekleri uyuşmazlıklarda menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasını amaçlamaktayız.

ETİKET KELİMELER

Ankara İnşaat Hukuku Avukatı,

Ankara’da inşaat davaları,

Ankara inşaat davası avukatı,

Çankaya İnşaat Hukuku Avukatı,

Çankaya’da inşaat davaları,

Çankaya inşaat davası avukatı,

Kızılay İnşaat Hukuku Avukatı,

Kızılay’da inşaat davaları,

Kızılay inşaat davası avukatı,