Miras Hukuku

Miras hukuku, kişilerin ölümlerinden sonra oluşan yeni hukuki durumda miras bırakanın geride bıraktığı malları ve borçlarının akıbeti ile mirasçıların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Miras Hukukunun inceleme kapsamına; Terekeye Temsilci Atanması, Mirasçılığın Tespiti, Terekenin Tespiti, Vasiyetnamenin İptali, Tenkis, Muris Muvazaası, Ortaklığın Giderilmesi, Denkleştirme, Reddi Miras ve buna benzer dava türleri girmektedir. Sobacı Hukuk Bürosu olarak Türkiye’nin değişik yerlerinde müvekkillerin miras konusunda yaşadıkları hak ihlallerinin çözümlenmesine yönelik olarak hukuki danışmanlık faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.