İcra İflas Hukuku, alacağını tahsil edemeyen alacaklının söz konusu alacağa hukuk yoluyla ulaşabilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Getirilen kanuni hükümlerle; ilama bağlı alacakların, kambiyo senedinden kaynaklı alacakların, herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların tahsili sağlanmaktadır. Yine aynı kanunda borçlarını vadesinde ödeyemeyen veya borçlarının tamamını ödeyemeyen kişi ve şirketlerin konkordato taleplerinin nasıl yapılacağı, sürecin nasıl işleyeceği, borçlunun bu süreçte ne tarz haklara sahip olduğu açıklanmıştır. Yukarıda bahsi geçen iş ve hizmetlere ek olarak büromuz 2004 sayılı İcra-İflas Kanunu’nda yer alan istihkak, ihalenin feshi, tasarrufun iptali ve diğer davalarda hem taraf vekilliği hem de danışmanlık hizmeti vererek etkin ve pratik çözümler sunmaktadır. İcra-İflas Hukuku, birçok ayrıntıyı barındırması, kanunda öngörülen birçok farklı sürenin olması gibi nedenlerle profesyonel destek ve hizmet gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu sebeple herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için ilgili süreçlerin bir avukat nezaretinde yürütülmesi gerekmektedir.

 

Etiket Kelimeler

Ankara İcra İflas Hukuku Avukatı,

Ankara icra avukatı,

Ankara icra takip avukatı,

Çankaya İcra İflas Hukuku Avukatı,

Çankaya icra avukatı,

Çankaya icra takip avukatı,

Kızılay İcra İflas Hukuku Avukatı,

Kızılay icra avukatı,

Kızılay icra takip avukatı,