İşçi ve işveren arasında çıkan; özellikle ücret alacakları, kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsili, işe iade sürecine ilişkin uyuşmazlıklarda işçi veya işveren vekili olarak hukuki hizmet vermekteyiz.