İdare hukuku, genel olarak vatandaşlar ile devlet arasındaki uyuşmazlıkları inceleyen bir kamu hukuku dalıdır. İdare hukukunun konusu, idarenin hukuka aykırı işlemleri ve eylemleri ya da kusursuz sorumlu olarak değerlendirildiği durumlarda verdiği zararların tazmini veya hukuka aykırı olarak yapılan işlemlerin iptalidir. İşbu iş ve işlemlerin bağlı olduğu tek bir mevzuat olmaması, yasal hükümlerin çok çeşitli olması sebebiyle dava sürecinin bir avukatla yönetilmesi hakkı kaybı yaşanmaması açısından önemlidir. Bu anlamda tüm sürecin yönetilmesi noktasında müvekkillerimize aşağıdaki alanlarda hizmet vermekteyiz;

  • İdarenin kusuruyla neden olduğu zararlardan kaynaklanan tazminat davaları,
  • Yapılan bireysel işlemlerin iptali amacıyla açılacak yürütmeyi durdurma talepli iptal davaları,
  • Kamu ihalelerindeki hukuka aykırılıklar sebebiyle yapılacak olan şikayet, itirazen şikayetler ve bunların sonucunda açılacak olan idari davalar,
  • İdarenin kusuru olmasa dahi meydana çıkan zarardan tutulduğu durumlarda açılacak olan tam yargı davaları.

 

ETİKET KELİMELER

Ankara İdare Hukuku Avukatı,

Ankara İdare Dava Avukatı,

Çankaya İdare Hukuku Avukatı,

Kızılay İdare Davası Avukatı,